Image
04.03.2024

44 GÜNLÜK VƏTƏN SAVAŞINDAN SONRA QAFQAZ VƏ XƏZƏR REGİONUNDA ƏMƏKDAŞLIĞIN YENİ PERSPEKTİVLƏRİ

Image
04.03.2024

AZƏRBAYCANIN XARICI SIYASƏTINDƏ ORTA DƏHLIZ BEYNƏLXALQ NƏQLIYYAT MARŞRUTU(2020-hazırda)

Image
04.03.2024

DÜNYA SIYASƏTINDƏ  MÜSTƏMLƏKƏÇILIK

Image
04.03.2024

TÜRKİYƏ-AZƏRBAYCAN ƏMƏKDAŞLIĞI REGİONAL SABİTLİYİN VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİN TƏMİNATIDIR

Image
17.01.2024

ŞƏRQİ ZƏNGƏZURUN İQTİSADİYYAT QURUCULUĞUNUN İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ

Məqalələr

Tarix

Thumb

İnternet inkişafının submədəniyyətə təsiri

Lalə İbadullayeva
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun ...

11.10.2021

Azərbaycanın qərb bölgəsinin Kiçik Qafqaz ərazisindəki qəbir abidələri

Vüsalə Axundova
Gəncə Dövlət Universitetinin doktorantı

11.10.2021
Rubrikanın digər xəbərləri Arrow

Antropologiya

Thumb

Multikultural media: Azərbaycanda yaşayan xalqların mətbuatı

Niyaz Niftiyev, 
Azərbaycan Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin ...

25.11.2019

...

01.01.1970
Rubrikanın digər xəbərləri Arrow

Pedaqogika

Thumb

POSTİNDUSTRİAL CƏMİYYƏTDƏ SOSİAL TƏHSİLİN ROLU

Müslüm Nəzərov, Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

02.07.2020

Füzuli ərazisində ilk məktəblərin yaranması

Bayram Niftəliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət ...

25.11.2019
Rubrikanın digər xəbərləri Arrow